Yayın tarihi için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Paker, Turan (Çukurova Üniversitesi, 1995)
  In this article, the application of clinical supervision process as in-service teacher training at YADIM (Foreign Languages Centre) of‚ Çukurova University, at tertiary level has been carried out in 1991-1992 academic ...
 • Orhun, Feryal Beykal (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996)
  Denizli İlinde 19. Yüzyılda yapılan duvar resimli yapıların, tarihleri, plan ve kesiti, dış cepheleri, bugünkü durumu, kullanılan malzeme ve duvar teknikleri ve süsleme özellikleri inceledikten sonra içlerinde yer alan ...
 • Paker, Turan (Çukurova Üniversitesi, 1997)
  In this paper, the focus will be on various types of awareness activities which may lead teachers to improvement and change in their classroom instruction. No matter what type of research a teacher makes use of, such as ...
 • Paker, Turan (Çukurova Üniversitesi, 2000)
  In this study, the dilemma that the Student Teachers have encountered during their school experience in various secondary schools have been studied. For this purpose, in 1997-1998 academic year, 60 Student Teachers in ...
 • Bardakcı, Ahmet; Whitelock, Jerly (2000-06)
  Empirical studies on the standardization/globalization issue have mainly examined the degree of standardization/adaptation of marketing program elements in overseas markets comparing one country to another. The aim of this ...
 • Demirayak, Işkın Dicle (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001-06)
  Serbest radikaller, reaktif metabolitler ve bu ürünleri üreten bütün kaynaklar oksidan olarak tanımlanır. Antioksidan savunma, oksidatif strese karşı hücresel homeostazisi korur. Oksidan-antioksidan arasındaki hassas ...
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Boğaziçi Üniversitesi, 2001-09-04)
  Giriş Farklı özellikte çok sayıda olayın etkin olabildiği katı-sıvı heterojen reaksiyonların kinetiği karmaşıktır(1). Asidik ortamda çimento bileşenleri önemli ve farklı oranda çözünerek yapı değişimine uğramaktadır. ...
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Selçuk Üniversitesi, 2001-09-19)
  Bu çalışmada hidrate çimento hamurundaki (HÇH) kalsiyumun asitli ortamda çözünme reaksiyonu çimento türü, asit türü, asit derişimi ve sıcaklık parametreleri değiştirilerek incelenmiştir. Birden fazla olayın sınırlayıcı ...
 • İmançlı, Gökhan (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Termik santrallerde kömürün yanmasından sonra Elektro-fıltrelerde tutulan malzemeye uçucu kül adı verilmektedir. Uçucu küller, düşük kalorili olan ve endüstride kullanılmayan linyit ve taş kömürünün termik santrallerde ...
 • Kabay Erkal, Nilgün (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Azo boyarmaddeler ve metal kompleksleri, kemoterapik ve antiseptik özellikleri yanında, bazı yiyecek maddelerinin boyanması, yiyecek tohumlarının saklanması için, redoks indikatörû olarak ve en yaygın şekilde de tekstil ...
 • Dikbaş, Fatih (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Bu çalışmada, rüzgar etkisi altoda göl ve haznelerde oluşan çevrintinitı bilgisayar destekli üç boyutlu hidrodinamik modellemesi yapılmış ve çeşitli rüzgar yön ve şiddetleri altında Denizli'deki Gökpınar baraj gölünde ...
 • Karakaş, Özler (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Kaynaklı yapı elemanlarının hesabı uzmanlık isteyen bir konudur. Bu hesaplan gerçekleştirecek olan kişilerin özellikle malzeme, mukavemet, tasarım gibi konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Bu ...
 • Sinecen, Mahmut (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Bulanık Mantık, klasik metotlarla kontrolü zor olan sistemlerle ilgili konularda kullanılan bir kontrol mantığıdır. Bu mantık, herhangi bir sistemin matematiksel modeline ihtiyaç duymadan sadece dilsel değişkenlerin ...
 • Atmaca, Münevver (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Potansiyel mutajenler/karsinojenlere maruz kalan insan populasyonlarının genetik biyoizlemi, farklı genetik markırlar kullanılarak yapılabilmektedir. Kardeş kromatid değişimleri (KKD), DNA hasarına neden olan ajanların ...
 • Özçelik, Ceyhun (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002)
  Su kaynaklarının değerlendirilmesinde ve su kaynaklan sistemlerinin tasarımında, yağış ve akış önemli bir yer tutmaktadır. Yağışın yada akışın kestirimdeki doğruluk arttıkça, proje risk değeri azalmakta, böylelikle ...
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Selçuk Üniversitesi, 2002-09-10)
  Giriş Bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeleri barındıran programlar, öğrencilerin okulda işledikleri ders konularını interaktif bir şekilde sıkılmadan pekiştirmelerini hedefler. Mathcad ve benzeri bilgisayar programları ...
 • Ak, Metin; Cetisli, Halil (Selçuk Üniversitesi, 2002-09-10)
  Giriş İnternet teknolojisindeki gelişmelerle birlikte kimyacılar için moleküllerin üç boyutlu şekillendirilmesi, molekül üzerindeki farklı birimlerin renklendirilmesi, renk ve büyüklüğünün değiştirilebilmesi, ...
 • Ak, Metin; Deligoz, Hasaletin; Taban, Deniz (Selçuk Üniversitesi, 2002-09-10)
  Halkalı yapılı bir fenol-formaldehit oligomeri olan kaliksarenler, crown eter kimyasında olduğu gibi seçimli iyon taşıma özelliği gösterirler. Bu bileşikler; alkali ve toprak alkali metalleri, geçiş metallerini, nötral ...
 • Arslanalp, Remzi (Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu tezde eliptik filtrelerin logaritmik ortamda analizi ve sentezi incelenmiştir. Logaritmik ortamda n.dereceden bir filtrenin sentezi için genel bir teori geliştirilmiştir. Geliştirilen bu teori kullanılarak 3.derece ...