Pamukkale University Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

DSpace'deki Bölümler

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Recently Added

 • Çakanel, Nasibe (2008-07)
  İşletmelerin yönetiminde en önemli süreç, karar verme sürecidir. Karar verme sürecinde ussal karar vermenin en büyük yardımcısı ise model kurmadır. Ulaştırma modeli, sunum merkezlerinden istem merkezlerine mal veya hizmet ...
 • Özkanca, Nagihan (2012-06)
  Kamu gelir ve giderlerindeki dengesizlikler sonucu oluşan mali disiplinsizlik olgusu gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülke ekonomileri için ciddi bir sorun yaratmaktadır. Mali disiplinin sağlanması ekonomik istikrarı sağlamak, ...
 • Yalçın, Nagehan (2015-01)
  Tarih boyunca bireyler için iletişim kurmak önemli bir ihtiyaç olmuştur. Günümüzde bu ihtiyacın giderilmesini sağlayan yollardan biri de sosyal medyadır. Sosyal medya, birçok kişi için her an elinin altında bulunan, ...
 • Yıldırım, Mutlu (2010-06)
  Bu çalışma, Türkiye'nin tecrübe ettiği 1966 ve 1973 cumhurbaşkanlığı seçimlerini sivil asker ilişkileri bağlamında incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmanın ilk bölümünde sivil asker ilişkilerinin ideolojik temelleri, alanlarında ...
 • Osan, Mustafa (2006)
  Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler? adlı çalısma yörede, olağanüstülüğe ve buna inanmaya bağlı olarak anlatılan halk kültürü ürünlerin tespiti, bu ürünlerin yapı, konu, fonksiyon, performans yönünden incelenmesi ...

View more