Pamukkale University Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Mustafa Ersöz, Mine Sulak, Massimo Bersanı, Arzum Işıtan, Meltem Balaban, Zeha Yakar, Cumhur Gökhan Ünlü, Volkan Onar (Pamukkale Üniversitesi Yayınları, 2018)
  Karakterizasyon, nanomalzeme gelişiminde temel araştırmadan üretim faaliyetine kadarki tüm aşamalarda çok büyük öneme sahiptir. Nanomalzemelerin ve ilgili teknolojilerin etkin bir doğruluk düzeyi ve verimlilik sağlaması ...
 • Mustafa Ersöz, Arzum Işıtan, Meltem Balaban (Pamukkale Üniversitesi Yayınları, 2018)
  Teknoloji olgusu en geniş anlamda “bir sanayi dalıyla ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi” olarak tanımlanmaktadır [1]. İnsanoğlunun ...
 • Mustafa Ersöz, Mine Sulak, Massimo Bersani, Arzum Işıtan, Meltem Balaban, Zeha Yakar, Cumhur Gökhan Ünlü, Volkan Onar (Pamukkale Üniversitesi Yayını, 2018)
 • Mustafa Ersöz, Arzum Işıtan, Meltem Balaban (Pamukkale Üniversitesi, 2018-10)
 • Güney, Zülfü (2010-02)
  Eğitimde olmazsa olmaz üç bölüm planlama, öğretim ve değerlendirmedir. Bu bölümlerden değerlendirme eğitim-öğretimde istenilen amaç ve davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının ölçümünün yapıldığı bölümdür. Bu bölüm eğitim-öğretim ...

View more