Bereiche in DSpace

Neuzugänge

 • Kırkık, Mertcan (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın amacı üstbiliş ve sınav kaygısı arasındaki ilişkide ruminasyon ve bilişsel esnekliğin aracılık rolünün incelenmesidir. Araştırmanın katılımcıları Mardin ilinde çeşitli orta öğretim kurumlarında öğrenim görmekte ...
 • Kanar, Sefa (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-06)
  Aujourd'hui, le nombre des personnes utilisant plusieurs langues augmente rapidement. La recherche linguistique sur ce sujet est menée dans le domaine représenté par le “bilinguisme ou plurilinguisme”. Le bilinguisme est ...
 • İlkatmış, Nuri (Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada Âlûsî’nin Rûhu’l-meânî tefsirinde ulûmu’l-Kur’ân konusu ele alınmıştır. Klasiğin son halkasından sayılan Âlûsî’nin, tefsirinde ulûmu’l-Kur’ân konularına ne ölçüde yer verdiğinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. ...
 • Beyaz, Düriye (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020-05)
  Yerleşimi neolitik çağa kadar inen Burdur, zengin tarihe sahiptir. Burdur, ilk olarak Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Türk egemenliğine girmiş ve imar faaliyetlerinde bulunarak zamanla bölge Türkleştirilmiştir. Daha ...
 • Aycan, Merve Mebrure (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020-07)
  Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre mesleki motivasyon ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. ...

View more